Neler Yapıyoruz?

Büyük Kolej - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Daha İyisi İçin
Eğitim programının ögeleri olan hedef, öğrenme yaşantıları ve bu yaşantılar için gerekli olan materyalleri hazırlayıp gerekli olan yöntemleri belirler.
Yeni Çözüm Yolları
Kurumun gelişmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla veli, öğrenci ve öğretmene anket düzenler. Eğitim alanındaki gelişmeleri takip eder ve ilgili birimlerle paylaşır.
Verimlilik ve Etkililik
Öğretmenlerle işbirliği içinde, eğitimle ilgili yenilik ve gelişimleri takip ederek öğrencilerin öğrenmesini destekler.

Açıklama

 

Ölçme-Değerlendirme ve Program Geliştirme uzmanlarından oluşur.

ARGE Biriminin amacı, okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içinde; öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirerek, projeler geliştirerek, araştırmalar yaparak, eğitimle ilgili yenilik ve gelişimleri takip ederek, öğretim programlarını gözden geçirip geliştirerek, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparak öğrencilerin öğrenmesini desteklemektir.

Hazır bulunuşluk sınavlarını, dönem içi ve sonu değerlendirmelerini, zümre sınavlarını, Öğrenci Alım ve Bursluluk sınavlarını organize eder, değerlendirmelerini yapar ve ilgili birimlerle paylaşır. Sınavların güvenilir bir biçimde çoğaltılması, paketlenmesi, dağıtılması, uygulanması ve muhafaza edilmesi sağlanır. Öğrencilerimizin sınav yaşantılarının bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Sınav istatistiklerini çıkararak öğretmen ve idarecilerin sınav sonuçları hakkında bilgi edinmesini sağlar. Öğrencilere ve velilere sınav sonuç karneleri verir.

Eğitim programının ögeleri olan hedef, öğrenme yaşantıları ve bu yaşantılar için gerekli olan materyalleri hazırlayıp gerekli olan yöntemleri belirler. İlkokul düzeyinde tüm sınıflara hafta içi ve hafta sonu çalışma kâğıtları hazırlar ve ilkokul düzeyinde proje, performans, rubrikler ve kontrol listelerinin hazırlanmasında öğretmenlere rehberlik eder.

Kurumun gelişmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla veli, öğrenci ve öğretmene anket düzenler.

Günümüzde toplumların hızla değişen bilgi ve gelişen teknoloji karşısında, kendilerini yenilemeleri ve değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutumlarla donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde ve eğitim hedeflerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesinde program geliştirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Program geliştirme, okul ortamında ve dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın amaçları ve kazanımlarını gerçekleştirmek ve geliştirmek üzere düzenlenmiş içerik ve eğitim durumlarının; en uygun yöntem-teknik-strateji, öğretim materyalleri ile tasarlanarak uygulanmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte okulumuzun vizyonu, misyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur:

  • Ulusal ve uluslararası öğretim programları incelenerek, öğretim programı geliştirilmesi,
  • Kazanım ve içeriğe uygun eğitim yaşantılarının planlamasında öğretmenlerle işbirliği içinde çalışarak etkinlikler, çalışma yaprakları, alıştırma kâğıtları ve öğretim materyalleri geliştirilmesi,
  • Uygulanmakta olan veya uygulanacak olan öğretim programlarının öğretmenlere ve velilere tanıtılması,
  • Literatür taraması yapılması,
  • İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri de takip ederek hizmet içi eğitimler planlanması,
  • Öğretim programlarının uygulanma sürecinde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözüm yolları geliştirilmesi,
  • Seminer, konferans vb. organizasyonlara katılarak paylaşımda bulunulması,
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ve etkililiğini arttırmaya yönelik projeler geliştirilmesi,

Sıkça Sorulan Sorular

Ar-Ge Departmanıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin Konu Tarama sonuç karnesini kaybettiyseniz, Öğrenci AR-GE Birimine gelerek yenisini isteyebilir. Okulistik Değerlendirme sonuç karneleri de sınavdan bir hafta sonra dağıtılır. Dağıtılan karneyi kaybettiyseniz AR-GE Biriminden destek alabilirsiniz. Sebit V Cloud Sınavı Sonuçları SEBİT V Cloud Programında Raporlar kısmında Deneme Sınavı Raporlarından öğrenebilirsiniz. Zümre Sınav sonuçlarına e-okul sistemi veli girişi yaparak ulaşabilirsiniz.

Okulistik Değerlendirme sonuç karneleri sınavdan bir hafta sonra öğrencilere dağıtılır. Ayrıca Okulistik.com adresinden de ücretsiz öğrenci üyeliği başlatarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 8.sınıf öğrencilerine uygulanan LGS Deneme sınav sonuçlarına http://176.236.32.230/BilsaNet/ adresinden ilk defa giriş yapacaksanız “kullanıcı adı: öğrenci TC” “şifre: Öğrenci TC veya 12345“ olacak şekilde giriş yapabilir sınavlarım kısmından sonuçları inceleyebilirsiniz. Zümre Sınav sonuçlarına e-okul sistemi veli girişi yaparak ulaşabilirsiniz.

9-10-11 ve 12.sınıflarımızın yıl içerisinde girdikleri deneme sınavlarının sonuç karneleri 1 hafta içinde öğrencilerimize dağıtılmaktadır. Karnelerin öğrencilerimize verildiğine dair velilerimize mesaj atılır. Aynı zamanda sınav sonuçlarına ilgili yayınevine ait “sonuç web adresi” girilerek ulaşılabilir. Web adresleri mesajla velilerimize bildirilir. Öğrenci TC kimlik no veya öğrenci no girilerek karne detayları incelip takip edilebilir. Zümre Sınav sonuçlarına e-okul sisteminden veli girişi yapılarak ulaşılabilir.

Tanıtım Videosu

Büyük Kolej Ar-Ge Departmanı'nı Yakından Tanıyın

Galeri

Resimlere Ulaşmak İçin Tıklayın
Bildirim