Büyük Kolej Okul Öncesi

Okul öncesi eğitimi, öğrencilerin zihinsel ve kişisel gelişimlerinin %70’ini tamamladıkları bir dönemdir. Bu sebeple Büyük Kolej’de düşünme becerisine dayalı eğitim programı uygulanır.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri ile akademik temellerini dengeli bir şekilde oluşturmayı amaçlayan programda; merak etme, keşfetme, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, sonuç çıkarma, topluluk önünde kendini ifade etme ve özgüven sahibi olma önem verilen temel beceriler arasındadır.

Öğrencilerimiz; Türkçe Etkinliklerinde dinlediğini anlar, sorulan sorulara cevap verir, farklı yapılarda cümleler ve sözcükler kullanır, kelime dağarcığını geliştirir, okuma yazma bilmese de yaş grubuna uygun kitaplarla zaman geçirerek okuma alışkanlığı kazanır, yerli-yabancı yazar ve çizerleri tanır, kütüphanede zaman geçirir, yabancı dilleri öğrenmek için sağlam bir altyapı oluşturur.

Oyun Etkinliklerinde oyun kurmayı, kurulan bir oyunda katılımcı olmayı, kurallara uymayı, paylaşmayı, sıra beklemeyi öğrenir. Bedenini tanır ve kaslarını geliştirir. Bilişsel Etkinliklerde uzun yıllar sürecek eğitim öğretim hayatı için ihtiyaç duyacağı temel bilgileri öğrenir ve içselleştirir. Grafik oluşturma, problem çözme, dikkat çalışmaları, tangram ve sudoku gibi uygulamalarla analitik düşünme becerisini geliştirir.

Fen ve Doğa Etkinliklerinde her hafta laboratuvarda deney yapar, araç gereçleri kullanmayı öğrenir. Tahmin yürütür, gözlem yapar, tahminiyle çıkan sonucu karşılaştırır. Her temanın sonunda bir mutfak etkinliği yaparak mutfak araç gereçlerini kullanmayı öğrenir.

Sanat Etkinliklerinde estetik algısını geliştirir. Tüm dünyadan pek çok sanatçıyı ve eseri tanır, kendine göre yorumlar. Mandala ve üç boyutlu boyama çalışmalarıyla dikkat süresini arttırır.

Okul Öncesi Alan Dersleri
IPC Tanıtım Broşürü
MİNİ SPOR OYUNLARI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mini Spor Oyunlarına, Büyük Kolej okul öncesi öğrencilerinin yanı sıra, çevredeki okul öncesi kurumlarından gelen öğrenciler katılır. Öğrencilerin küçük yaşta sporla tanışmasını ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını sağlamayı amaçlayan etkinlikte yaş gruplarına yönelik çeşitli spor oyunları oynanır ve etkinlik sonunda katılan bütün öğrenciler madalya ile ödüllendirilir.

COFFEE MORNING

Okul Öncesi öğrencilerinin İngilizce derslerinde öğrendiklerini velileriyle paylaştıkları Coffee Morning etkinliğinde, öğrenciler kendilerini tanıtır, öğrendikleri şarkı, hikaye ve oyunları velilere sunar.

OKUL ÖNCESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Okul öncesi döneminde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. Öğrenci gelişimlerini ölçmek için, etkinlik sürecindeki gözlemler, etkinlik çalışma sayfaları, projeler, etkinlik sayfaları ve projelerin bulunduğu ürün dosyası ile okula hazırlık testleri kullanılır.

6 haftalık çalışmaların sonunda ortaya çıkan öğrenci ürünleri Büyük Kolej Portalı Google classroom üzerinden değerlendirme raporu olarak velilerle paylaşılır.

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri

Marmara Okul Olgunluğu Testi: Öğrencilerin okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanır. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmede kullanılır. Testin sonucunda, öğrencinin okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Okul Öncesi Proje Sunumu: Öğrencilerin ilgi ve merak duydukları konular öğretmen rehberliğinde grup çalışmalarıyla incelenir. Öğrenciler, öğrendikleri ve ortaya çıkardıkları görsel çalışmaları, velilerine sunum yaparak paylaşırlar.

Okul Öncesi Ürün Dosyası Paylaşımı: Okul öncesi öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları velilere aktardığı toplantılardır.
 

YEMEK LİSTESİ

Yemek Listesi

9 Mart - 13 Mart
Koşullar doğrultusunda yemek listesi değişiklik gösterebilir
Okul Öncesi Beden Eğitimi Dönüşüm Tablosu

Arzu GÜR

Okul Öncesi Müdürü/Preschool Principal
Değerli Anne Babalar, İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran,doğumla başlayıp ölene kadar süren o müthiş öğrenebilme yeteneğidir. Okulların en önemli amacı bu muhteşem yeteneği gün ışığına çıkarıp serbestçe dolaşmasına izin vermek ve teşvik etmektir. Büyük Kolej eğitimde 71 yıllık tecrübesi,vizyonu,misyonu ve çok yönlü başarısı ile kendini ispat etmiş bi...

Duyuru ve Haberler

Okulumuzdaki güncel etkinlik, duyuru ve haberler için tıklayın.
Bildirim